Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye Verdiği Önem

atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının hemen ardından Atatürk, ülkenin biran evvel çağdaş ülkeler seviyesine çıkması için çalışmalara başladı. Bu çalışmaların başarılı olması için ilke ve devrimleri hızlı bir şekilde hayata geçirmenin doğru olacağı kanaatindeydi.

Atatürk, eskiden kalma, gerici zihniyetin sebep olduğu bütün alışkanlıkların ortadan kaldırılması ve ilerlemeye mani olan hurafeciliğin kökten yok edilmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Büyük önder bu konu hakkında, “Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz. İlerlemede geleneklerin kayıt ve şartlarını aşamayan milletler, hayatı, akla ve gerçeklere uygun olarak göremez. Hayat felsefesini geniş bir açıdan gören milletlerin egemenliği ve boyunduruğu altına girmeye mahkûmdur.” diyerek, bilimsel olmayan her şeyin biran evvel terk edilmesi gerektiğini, bilimin ışığında ilerlemenin mecburiyetini en güzel şekilde ifade etmiştir.

Dünya ülkeleri bilimsel ve teknolojik çalışmalara büyük önem vererek, özellikle sanayi alanında büyük gelişmeler gösterirken, Türk milletinin de bu gelişmelerin gerisinde kalmaması hayati bir önem arz ediyordu. Atatürk, “İtiraf ederim ki, düşmanlarımız çok çalışıyor. Biz de onlardan daha çok çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunluluğudur.” sözleriyle Türk milletinin, bilimden hiçbir zaman ayrılmaması gerektiğini en sade bir biçimde açıklamıştır.

Görüldüğü üzere, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bilime ve teknolojiye büyük önem vermiş, hayatın her safhasında bilimden faydalanılması, Türk milleti olarak yeni bilimsel çalışmalara imza atılmasını istemiştir. Atatürk, gerçekleştirdiği bütün devrimleri, aklın kabul ettiği bilimsel çalışmalar neticesinde gerçekleştirmiş ve başarılı olmuştur. Sanayide, ekonomide, eğitimde, toplumsal ve siyasal alanda yaptığı yenilikler ile ülkemize çağ atlatmıştır.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni dünya ülkeleri arasında güçlü ve saygın bir konuma getiren, teknolojik olarak bir çok gelişmelerin yaşanmasına önderlik eden, eşsiz bir liderdir.

Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önem sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir çok dünya ülkesinin örnek aldığı çağdaş ve modern bir ülke haline gelmiştir.

-------------

Atatürk bilim ve teknolojinin önemini “Dünyada her şey için , medeniyet için, hayat için , başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir,fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, doğru yoldan sapmaktır” sözleri ile açıkca göstermiştir.

Türk milletini geri bırakan sebepler; Cumhuriyet devrine kadar gerçek anlamda bilim ve teknolojiyi izleyebilen bir dönemin yaşanmamış olmasıdır. Bu nedenle Türk Milletinin medeni , çağdaş ve müreffeh millet olarak varlığını yükseltmek dinamik idealini kendisine gösteren Atatürk; bu ideale ulaşmakta , bilim ve teknolojinin önemini belirtmiş “Bu millete gideceği yolu gösterirken ,dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından,ilerlemelerinden istifade edelim” demiştir.

Atatürkçülük’te ; akılcılığın temeli olan bilim ve teknoloji her alanda esas alınmalıdır. Atatürkçülük ,ilerlemenin temeli olan çağdaş bilim ve teknik esaslarının, her alanda rehber kabul edilmesini gerektirmektedir. Bilim ve teknolojide ileri olmak , her türlü mücadelede başarılı olmanın başlıca koşuludur. Bu amaçla bütün faaliyetler bilim ve teknoloji temeline oturtulmalı, bilim ve teknolojinin sınırları daima genişletilmelidir.

Atatürk büyük Nutkunda Türkiye Cumhuriyeti ‘nin kurulmasında temel prensip olarak bilim ve tekniğin esas alındığını dile getirmiş ve ayrıca “Milletimizin siyasi,sosyal hayatında ,milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır” diyerek bilim ve teknolojinin kullanılacağı diğer alanları da göstermiştir.

Medeni dünya büyük bir hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişiklik ve gelişmelere uymamız gerekir. Uygarlık yolunda başarının gelişme ile mümkün olduğunu kabul eden Atatürk ; “Hayat ve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişme , gelişme ve yenilenmesi zorunludur. Medeniyetin buluşlarının , tekniğin harikalarının dünyayı değişiklikten değişikliğe uğrattığı bir devirde asırlık köhne zihniyetlerle , geçmişe bağlılık ile varlığın korunması mümkün değildir” demiştir.

Atatürk’e göre , cehalet ve taassuptan uzak, ilme ve akılcılığa dayanan uygarlık yolu, toplumlar için zorunlu bir yoldur. Çünkü “Medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki, ona ilgisiz kalanları yakar,yok eder . Uygar olmayan insanlar ve toplumlar daima uygar olanların ayakları altında kalmaya mahkum olacaklardır”. Oysa Atatürk, Türk Milletinin, karakter, çalışkanlık , zeka , milli birlik özelliklerinin yanısıra ilerleme ve medeniyet yolunda , yürümekte olduğunu elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilim olduğu için , Türk Milletinin bu uygarlık yarışını kazanacağına inanmaktadır.

---------------

Atatürk’ün Bilim ve Teknolojiye Verdiği Önem Nasıldı?

Atatürk ilerleme ve çağdaşlaşmayı her zaman temel prensip olarak kabul etmiştir. Bunu gerçekleştirebilmek için de yol gösterici olarak akıl ve bilimi esas almıştır. Atatürk “Hayatta en hakiki mürşit ilimdirfendir.’’ sözüyle bunun önemini belirtmiştir.

Atatürk’e göre; bilim öncelikle özgün bir kültür ortaya çıkarmanın aracıdır. O bilimi toplumun gelişimini engelleyen bozuklukların giderilmesinin ve millî bir kimlik oluşturulmasının etkin bir aracı olarak görür.

Atatürk ülkemizin kalkınmasının bilim ve teknolojiden geçtiğini bilmekteydi. Bu amaçla ye*ni kurulan Türkiye’de araştırma enstitüleri oluştu*rulması gerektiğini düşünerek bu faaliyetlere hız kazandırdı.

Bunlardan bazıları; Ankara‘da Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (1921) Adana Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü (1924) Rize Çay Araştırma Enstitüsü (1924) Eskişehir Tarımsal Araştırma Enstitüsü (1926) Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü (1929)dür.

Atatürk’ün isteği üzerine 1935 yılında kurulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) ile tarım ve sanayi sayımı yapan İstatistik Umum Müdürlüğü Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi ortaya koyan kurumlar arasındadır.

Konuyla İlgili Video:

Yorumlar 

 
#83 Ceren 14-12-2014 16:48
çok işime yaradı sağolun... :D :lol:
Alıntı
 
 
#82 kübra 10-12-2014 20:05
SÜPERRRRRRRRRRRRRRRR :D :sad: :-? :lol:
Alıntı
 
 
#81 halil 03-12-2014 19:28
uzun ama iyi ben sözleri araştırıodum ama bu sitede daha çok şey ögrendim saol :D :D :D :D :D
Alıntı
 
 
#80 nurten 02-12-2014 19:05
çok güzel ama uzun tebrikler :D :lol: ;-) :sad: :-? :P
Alıntı
 
 
#79 ELA 28-11-2014 00:18
muhteşeemmm :cry: :D :lol:
Alıntı
 
 
#78 ela 27-11-2014 19:00
çok teşekkürler yardımcı oldunuz
Alıntı
 
 
#77 osman 15-10-2014 14:07
çok sağolun
Alıntı
 
 
#76 Eylül 23-09-2014 15:19
Tamda ihtiyacım olan şey çok teşekkürler :D :lol: :sad:
Alıntı
 
 
#75 deniz 20-09-2014 19:24
çok güzel olmuş :D :lol: :-) :D :-) :-| ;-) :-* 8) :oops: :sad: :cry: :-? :roll: :sigh: :P :zzz :eek: :sigh: :eek: :-? :o :zzz
Alıntı
 
 
#74 isimsiz 20-09-2014 17:00
kısa olsaydı iyidi be :-* :lol: :sad: :sigh: :o :-? :eek:
Alıntı
 
 
#73 hatice 18-09-2014 22:07
Çok iyi ama biraz uzun hâla yazıyorum teknoloji tasarım ödevi çok teşekkürler :D :D :lol: :-x
Alıntı
 
 
#72 memnun 29-05-2014 08:01
teşekkürler çok güzel bana da uzun gerekliydi :D :lol: :-) ;-) 8) :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :sigh:
Alıntı
 
 
#71 eren 07-05-2014 19:17
:D :cry: k 8) atılıyorum çok uzun
Alıntı
 
 
#70 gülernur 24-04-2014 20:45
çok teşekkürler çok uzun gibi ama allah razıolsun teşekkürler öğretmen dahaçok ödevversin hep bu siteden yapayım:) :D :-) :-) ;-) :-| :oops: 8) :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:
Alıntı
 
 
#69 sananeee 24-04-2014 11:52
:D :D :roll: :oops: :eek: :P :sad: :-| :-* 8) :-?
ÇOK GÜZEL OLMUŞ
SAĞOLUN
Alıntı
 
 
#68 İlkemiz Atatürkçülük 17-04-2014 21:40
Teşekkürler :D
Alıntı
 
 
#67 neva 16-04-2014 19:28
çok uzun :P :D :lol: :-) :-| ;-) :-* 8) :oops: :sad: :cry: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:
Alıntı
 
 
#66 pelin 14-04-2014 16:23
çok uzun deilmi yaaa :( ama iyiydi hoca beğendi :D ;-) 8) :oops: :zzz :zzz
Alıntı
 
 
#65 beren 13-04-2014 13:12
harika :lol: :-) :-x :D ;-)
Alıntı
 
 
#64 ilayda 06-04-2014 21:13
Gerçekten çok iyi çok başarılı sadece uzun ama olsun kısaltarak yazdım :cry:
Alıntı
 
 
#63 eda 03-04-2014 20:36
çok güzelllllllllllllllllllll :D :sigh: :-? :sad :-x :o
Alıntı
 
 
#62 yok eden 02-04-2014 19:27
sosyal performans ödevimi bununla yaptı teşekkür :lol:
Alıntı
 
 
#61 hasan hüseyün 31-03-2014 13:31
çok
sewdiğim birisi çok önem :-x verdiğim birisi :sad:
:sigh: :eek:
Alıntı
 
 
#60 selime 30-03-2014 10:28
bence ne çok uzun ne çok kısa teşkkür öğretmenimde zaten en az 1 sayfa istemişti :o :-? ;-) :-) :sigh: :-?
Alıntı
 
 
#59 violet 23-03-2014 21:49
çok güzel ama uzun :lol: :P
Alıntı
 
 
#58 violetta 20-03-2014 20:03
çok teşekkür ederim ama bu :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: sayfadan yazamam çok uzun ama tebrikler :D :lol: :-) :-| ;-) :-* 8) :oops: :sad: :cry: :o :sigh: :o
Alıntı
 
 
#57 selin 18-03-2014 15:15
harika çok beğendim :cry: :-x
Alıntı
 
 
#56 ismail 17-03-2014 18:48
çok güzel ellerinize sağlık :lol:
Alıntı
 
 
#55 helin 17-03-2014 16:28
:cry: bu ödevim için iyi ama uzun :-)
Alıntı
 
 
#54 nursena_11 16-03-2014 11:37
:cry: çok güzeldi çok beğendim videoda süperdi!! :sad:
Alıntı
 
 
#53 selenkoç 12-03-2014 18:41
çok ama çok beğendim teşekkür ederim :-) :D :lol: :sigh: :lol:
Alıntı
 
 
#52 aylin 11-03-2014 21:55
Benim için ne uzun ne Lisa tam bir hatika :lol:
Alıntı
 
 
#51 gülcan 11-03-2014 21:12
evet güzelmiş :lol: :-x :sigh:
Alıntı
 
 
#50 alper 11-03-2014 20:35
gerçekten güzel ama daha kısası lazım bana :P :D :lol: :-) :-|
Alıntı
 
 
#49 yakup 11-03-2014 13:56
çok çok güüzelllll :-) :-) :-) :-)
Alıntı
 
 
#48 Selin 10-03-2014 19:06
Bence çok güzel ama çok kısa neyse ben başka yerlerdende alırım.Çok teşekkürler :D :-x
Alıntı
 
 
#47 tuana 07-03-2014 19:17
güzel ama çok kısa benim 20 sayfalık bir ödev hazırlamam lazım oyüzden bu siteyi tutuyorum ama bilgiler için sagolun
:P :-) :-? :sigh: :-*
Alıntı
 
 
#46 dilara 06-03-2014 19:22
çok güzel ama gerçekten uzun :P :sigh: :lol: :D
Alıntı
 
 
#45 alev_1237 06-03-2014 17:21
çok güzel ama çokta uzun bu siteye bayıldım birde çok güzelllllllllllll :-) :D :lol:
Alıntı
 
 
#44 aydeniz 05-03-2014 22:05
:sigh: :-? çok iyi
Alıntı
 

Yorum ekle

Yorumunuzun yayınlanmasını istiyorsanız; yorumunuzda küfür ve argo sözcük olmamalı, yazım kurallarına dikkat etmeli, sadece gülücük göndermemelisiniz. Ayrıca güvenliğiniz için soyadınızı yazmayın. E-posta adresiniz sadece yöneticiye görülecektir.

Güvenlik kodu
Yenile